TMA staat voor Talent Motivatie Analyse. Deze methode is gebaseerd op de positieve psychologie (behoefte theorie van Murray).
Met het invullen van 312 vragen kan een analyse van de persoonlijkheid gegeven worden op basis van 22 drijfveren en 44 talenten. Dit complete beeld is een prachtig instrument voor begeleiding en coaching van individuen en teams, ondersteuning bij werving, selectie, beoordeling, reintegratie, loopbaan ontwikkeling en outplacement.

Denken in talenten
De rapportage van TMA talentenanalyse beschrijft mensen in positieve zin waarbij de nadruk ligt op talenten en het potentieel van een persoon. In een vervolggesprek wordt het volledige beeld (talenten, potentieel, competenties e.d.) besproken en afgerond met een advies.

Breed inzetbaar
De TMA analyse is breed inzetbaar. Natuurlijk voor de ontwikkeling van een persoon: onderzoeken en benoemen talenten en potentieel in de werkomgeving. Maar zeker ook in geval van verandering van werkzaamheden, zoals na een reorganisatie of burn out periode.

Geinteresseerd? Bel 06-27 07 11 90 voor meer informatie.