“If you always do what you always did,
you always get what you always got”

(A. Einstein)

Welkom

Welkom op de website van Margriet Bleeker, Executive Coach, Teambuilder en professional in DNA – TMA en Neurotransmitter profiling.

Herken je ook dat je zelf en je medewerkers niet meer 100% actief en accuraat zijn? Dat je zou willen dat de dag 26 uur heeft en dat je merkt dat het effect van je werk niet meer zo zinvol is? Dat de onderlinge samenwerking niet meer top is?

Dit kan betekenen dat je toe bent aan verandering in je mindset, je vitaliteit of je omgeving. En dit geldt natuurlijk ook voor je team als geheel en je medewerkers afzonderlijk.
Ik bied geen wonderen maar wel realiteit: door op een snelle en goede manier inzichtelijk te maken waar je staat als mens in je mindset en je gezondheid prikkel ik je tot nadenken. Niet per sé tot simpele oplossingen maar wel tot een duurzame verandering.

Als een ervaren professional in het begeleiden van gedrags- en organisatieveranderingen is mijn doel om elk individu te laten profiteren van zijn of haar kracht. Ik heb de afgelopen jaren meer dan 1000 mensen en meer dan 100 teams geholpen om tot meer resultaat, vitaliteit en betere samenwerking te komen. Ik ga een prikkelend gesprek hierover niet uit de weg!

Ik werk met een aantal instrumenten die snel inzicht geven en zowel op het gebied van emotie, gedrag als gezondheid tot een gerichte aanpak kunnen leiden. Meer energie, concentratie en fitheid zijn daarbij de mooiste resultaten.

Ik werk 1- op – 1 als Executive Coach, maar ook als Teambuilder met een groep of team. Basis daarbij is het gebruik van gevalideerde instrumenten (DNA, TMA, Neurotransmitterprofiling e.a.) om vanuit een nuchtere visie de onbalans in beeld te brengen en zichtbaar te maken wat mogelijk is om de totale kracht, samenwerking en teameffectiviteit te laten groeien. Deze werkwijze levert de organisatie een rijk inzicht op van de potentie en effectiviteit van hun teams.

Het motto ‘If you do what you did, you get what you got’ is het uitgangspunt bij de begeleiding van teams, managers en medewerkers. Omgaan met transitie op individueel en groepsnivo is een van de belangrijkste elementen in ons werkzame leven. Effectiviteit als persoon en als team staat centraal in de coachingsgesprekken en teamopdrachten.

Ik maak daarbij gebruik van verschillende instrumenten (TMA, Neuro4profiel, DNA e.a.) en focus op het verbeteren van het resultaat van het individu en de groep. Inzicht in eigen handelen, preventie van uitval van medewerkers en verbetering van de onderlinge communicatie staan daarbij centraal.