Privacyverklaring Margriet Bleeker

Gevestigd te Wijdenes

KVK: 76164691

Laatst gewijzigd:  10-12-2020

 

Deze privacyverklaring van Margriet Bleeker geeft aan welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke cookies er verzameld worden. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

Bij vragen of opmerkingen graag contact opnemen via id@MargrietBleeker.nl

 

Privacybeleid

Margriet Bleeker houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer u onze website bezoekt en wanneer u een beroep doet op onze producten en diensten.

Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden, goed beveiligd zijn en deze alleen onder voorwaarden worden gedeeld met derden. Deze privacyverklaring geldt voor al onze verwerkingen, ook wanneer we samenwerken met andere partijen om uw diensten te realiseren.

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening (zoals bijvoorbeeld facturatie, klantenservice en technische support) of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De gegevens die u achterlaat worden niet verkocht of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben.

 

Gegevensvastlegging

Voor elke dienst van Margriet Bleeker kan gevraagd worden persoonlijke gegevens achter te laten. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsadresgegevens;
 • IP-adres (geanonimiseerd);
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Contactgeschiedenis;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding op onze website, telefonisch en/of in correspondentie.

Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u te voorzien van actuele informatie en nieuwe producten en ontwikkelingen binnen Margriet Bleeker.

 

Cookies

Margriet Bleeker maakt gebruik van cookies. Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren.

 

Bewaartermijn en vernietiging

De gegevens die nodig zijn voor rapportages en advisering worden beveiligd opgeslagen en maximaal 2 jaar, na afloop van het klantcontact, bewaard en daarna vernietigd. Facturen worden conform de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Na deze termijn worden de gegevens vernietigd.

U kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij deze gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van eerdere toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U kunt altijd verzoeken om uw gegevens uit onze administratie ter verwijderen. U kunt dit verzoek doen via id@MargrietBleeker.nl onder vermelding van ‘vernietiging persoonsgegevens’.