Telefoonnummer Margriet Bleeker  06-270 711 90   Email Margriet Bleeker info@margrietbleeker.nl

Als je over je denken oordeelt, zul je nog meer
gaan denken. Een oordeel is ook een gedachte…

De afgelopen is jaren is gebleken dat online coaching een uiterst effectieve vorm van persoonlijke begeleiding is. Mindful Analysis is een bijzondere vorm van online coaching en komt voort uit de vele inzichten en bevindingen op het gebied van coaching, counseling, psychotherapie en geestelijke verzorging. Mindful Analysis is volledig gericht op het begeleiden en helpen van mensen die stil willen staan bij vragen over hun persoonlijke leven. Dit kan gaan om aspecten rondom het werk, de relatie, geestelijke spanningen, angsten of emoties.


De werkwijze is, gedurende een week, het dagelijks mailen, skypen of chatten met de online coach volgens een bepaald gestructureerde vier fasen methode. Juist het dagelijks contact via internet is bedoeld om optimaal te communiceren en snel en effectief tot antwoorden en oplossingen te komen. Dat kan betekenen dat de medewerker na dit traject heel andere keuzes maakt of juist de zaken accepteert zoals ze zijn. Effect is er in elk geval. De Mindful Analysis coach gaat er in deze methode van uit dat door dit veelvuldige contact een innerlijk proces op gang komt waardoor inzicht, kracht en motivatie ontstaat om met jouw vragen aan de slag te gaan. Dit is een heel persoonlijk traject waarbij de coach zorgt voor ondersteuning en motivatie om de stappen te zetten die voor jou nodig zijn om je doel te bereiken.

Voor aanvang van het traject is er een gesprek tussen manager, medewerker en coach. Dit gesprek dient om informatie uit te wisselen en afspraken te maken over duur, doorlooptijd en geheimhouding van de informatie tussen medewerker en coach. Uitgangspunt hierbij is dat de medewerker in staat wordt gesteld om gedurende vijf aaneengesloten werkdagen voldoende (privé)tijd vrij te maken voor deze intensieve vorm van coaching. Daarbij gelden de reguliere uitgangspunten van geheimhouding: de coach vertelt niets over de voortgang tenzij de medewerker dat zelf aangeeft.

Deze intensieve vorm van samenwerking levert een indringende verandering op bij de medewerker. Of dit nu gaat om besluitvorming, acceptatie of motivatie: effect is zeker merkbaar na dit traject. Het is dus ook zeer goed mogelijk om medewerkers met demotivatieproblemen, vermoeidheidsverschijnselen, onzekerheid na boventalligheid of met vragen over de verdieping van hun huidige werkzame leven dit traject aan te bieden. Kortdurend, intensief, onder deskundige begeleiding en effectief.

In vergelijking met reguliere coachingstrajecten zijn de kosten voor dit intensieve traject laag. Tarief voor een 5-daags Mindful Analysis traject is € 750,-. Bij meerdere medewerkers is een maatwerk tarief bespreekbaar.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Dat kan, mail of bel gerust.