Telefoonnummer Margriet Bleeker  06-270 711 90   Email Margriet Bleeker info@margrietbleeker.nl

Als je over je denken oordeelt, zul je nog meer
gaan denken. Een oordeel is ook een gedachte…

Medewerkers en managers  hebben vaak vragen over hun loopbaan, eigen talenten of hebben zorgen rondom een veranderingsproces. Begeleiding door de eigen leidinggevende is soms niet mogelijk of niet effectief of veilig genoeg.

Begeleiding bij deze vragen kan op een aantal manieren. Een snelle, heel effectieve oplossing is online coaching. Margriet Bleeker biedt op basis van de Mindful Analysis methode een intensieve begeleiding aan tegen relatief geringe kosten. Een andere, veel gebruikte methode is een aantal intensieve gesprekken van ca. 1,5 uur waarbij gedrag, gedachten, motivatie en effect van handelen uitgebreid besproken wordt.

Uitgangspunt van de gesprekken zijn altijd de aandachtspunten van de medewerker of manager: waar loop je tegen aan in je werk. Daarbij kunnen aandachtspunten in een functionerings of beoordelingsgesprek gebruikt worden of een recente (moeilijke) situatie. Ook de overstap naar een andere functie kan een goede aanleiding zijn om je eigen gedrag en handelen te evalueren en te kijken waar groei mogelijk is.

We kijken naar je kwaliteiten en valkuilen. Waar ligt je kracht en hoe kan je dat in andere situaties ook toepassen zodat die beter verlopen? Waar zie je tegen op en hoe kan dat omgebogen worden? Wat is de omgeving en hoe speel jij daar jouw rol en wat kan daarin veranderen? Wat wordt er van je verwacht en hoe wil en kan je daarmee omgaan?

Dit type vragen kan aan bod komen tijdens een gesprek. De gesprekken verlopen open en direct; interventies vanuit NLP, cognitieve therapie en RET worden direct geplaatst als dat zinvol is. Veelal krijg je opdrachten mee na het gesprek zodat je in de dagelijkse praktijk met nieuw gedrag of nieuwe overtuigingen aan de slag kan. Belangrijkste doelstelling van de gesprekken is dat je direct iets doet met de veranderingen die jij wil bereiken en de handreikingen die je daarvoor gekregen hebt.

Het aantal en de duur van de gesprekken wordt in overleg vastgesteld. Meestal zijn de gesprekken om de 4 - 6 weken zodat er voldoende tijd is om nieuwe ervaringen op te doen en deze weer te evalueren in het volgende gesprek. In het algemeen is na 5 gesprekken een duidelijke verbetering bereikt.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Dat kan, mail of bel gerust.