Telefoonnummer Margriet Bleeker  06-270 711 90   Email Margriet Bleeker id@margrietbleeker.nl

"If you always do what you always did,
you always get what you always got" 
                                                                            (A. Einstein)

Bio Resonantie is in principe mogelijk bij alle klachten, zowel fysiek als emotioneel / energetisch.De meting wordt altijd gedaan vanuit een orthomoleculaire perspectief en meestal in combinatie met supplementen.

Denk bijvoorbeeld aan:

Lichamelijke klachten
Eczeem, darmklachten, vermoeidheid, allergie, gewrichtsklachten: een scala van symptomen kan optreden wanneer het lichaam niet in balans is. Deze klachten kunnen ook voortkomen uit onverwerkte emoties of energetische onbalans. Wat de oorzaak ook precies is, tijdens het meten komen verschillende verstorende factoren naar voren en kan de verbetering beginnen.

Veel lichamelijke klachten komen voort uit een verstoorde darm of uit een verminderde werking van hormonen. Tijdens de meting worden deze aspecten altijd bekeken en, indien noodzakelijk, meegenomen in de orthomoleculaire analyse zodat ook op deze punten de balans hersteld kan worden.

Emotionele klachten
Als een lichaam niet in balans is, dan verstoort dat uiteindelijk ook de psyche. Als de emotionele klachten groeien, beinvloedt dat ook het lichaam (maagklachten / vermoeidheid enz). Deze wisselwerking kan doorbroken worden met een Bio Energetische Meting waarbij expliciet naar emotionele correlaties wordt gekeken. Dit kan bijvoorbeeld met bloesems ondersteund worden.

AD(H)D / Autisme / concentratie gerelateerde klachten
Een deel van deze klachten kunnen verminderd worden door het in balans brengen van noodzakelijke aminozuren / vitaminen / enzymen en andere breinstoffen. Deze stoffen kunnen vaak niet goed opgenomen worden uit de voeding en daardoor ontstaat een onbalans. Herstel van deze balans helpt de effectiviteit van het brein en daardoor klachten op het gebied concentratie, gedrag en communicatie verminderen. Let wel: dit betekent niet dat de betreffende stoornis ook 'weg' is.


Terug

Hoe werkt de meting

Praktijkervaringen